Poradnia preluksacyjna

Celem działalności poradni preluksacyjnej jest wczesne wychwytywanie oraz leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego (developmental dysplasia of the hip - DDH) u noworodków i niemowląt. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w budowie stawu biodrowego daje możliwość wdrożenia nieinwazyjnego leczenia oraz daje szansę na pełne wycofanie zmian i prawidłowy rozwój stawu. Ze względu na budowę anatomiczną i histologiczną stawu biodrowego u dziecka diagnostyka opiera się na badaniu ortopedycznym oraz badaniu USG stawów biodrowych. Pierwsze badanie powinno odbyć się do końca 6 tygodnia życia dziecka. Czynnikami ryzyka wystąpienia DDH sugerującymi wykonanie przesiewowego badania USG bioder u niemowląt są:

  • dodatni wywiad rodzinny
  • płeć żeńska
  • ciąża bliźniacza, mnoga
  • małowodzie
  • poród pośladkowy
  • kręczy szyi
  • przywiedzione przodostopie
Ponadto wystąpienie w badaniu klinicznym dodatnich objawów Ortolaniego i Barlowa, nierówna długość kończyn dolnych (np. test kolankowy Galeazzi), czy asymetria odwiedzenia kończyn w stawach biodrowych powinna skutkować wdrożeniem diagnostyki DDH.
Lekarz prowadzący:Krzysztof Klepacki
Finansowanie:Konsultacje prywatne.
Skierowanie:Nie obowiązuje.
Wiek pacjenta:Dzieci do 18 r.ż.
Placówki przyjęć:Poradnia preluksacyjna

Przychodnia Kobierzyce, ul. Witosa 5 tel. 71 311 12 36

Przychodnia Ołtaszyn Wrocław, ul. Zwycięska 41, tel. 71 311 12 36