Diagnostyka

Precyzyjna diagnostyka medyczna odgrywa kluczową rolę w ocenie stanu zdrowia oraz planowaniu skutecznego leczenia.  W naszych przychodniach w Kobierzycach i Bielanach Wrocławskich umożliwiamy skorzystanie z usług diagnostycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu medycznego (m.in. ultrasonografia, Doppler, Holter EKG, komputerowe badanie wzroku), a także z szerokiej gamy badań  – punkty pobrań znajdują się w większości naszych placówek, a diagnostykę laboratoryjną wykonujemy we współpracy z Diagnostyką sp. z o.o.. Dzięki sieci placówek medycznych NZOZ „Twój Lekarz” możliwe jest umówienie się na specjalistyczną wizytę do jednego z kilkudziesięciu lekarzy specjalistów czy szybkie uzyskanie potrzebnych wyników

Dostępne badania w NZOZ „Twój Lekarz”

BADANIA LABORATORYJNE

To jedno z podstawowych badań diagnostycznych.

  • Badanie krwi: polega na pobraniu krwi z żyły łokciowej (rzadziej z palca) i analizie jej składu chemicznego.
  • Badanie moczu i kału: polega na analizie i ocenie składu chemicznego dostarczonych przez pacjenta próbek. Badanie wymaga przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: Wszystkie placówki NZOZ „Twój Lekarz”.

Badanie ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest finansowane przez NFZ.

Badania prywatne – zgodnie z cennikiem laboratorium „Diagnostyka”.

BADANIA KARDIOLOGICZNE

To metoda pomiaru ciśnienia krwi przez jedną dobę. Urządzenie monitorujące, które nosi pacjent, składa się ze specjalnego mankietu oraz niewielkiego rejestratora, gdzie zapisywane są dane. Mankiet do pomiaru ciśnienia napompowuje się co 15 minut. Badanie jest nieinwazyjne, pacjent wykonuje normalnie codzienne czynności.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

To metoda pomiaru EKG serca podczas nieskrępowanej, wielogodzinnej aktywności pacjenta. Pozwala na rejestrację ciągłej pracy serca przez całą dobę lub dłużej. Badanie nie przeszkadza w codziennych zajęciach pacjenta i niejednokrotnie wykazuje związek pomiędzy zgłaszanymi objawami a zmianami w EKG. Prawdopodobieństwo wykazania zaburzeń rytmu serca jest o wiele większe podczas badania EKG metodą Holtera niż w standardowym EKG.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

BADANIA OBRAZOWE

Jest to nieinwazyjne i bezbolesne badanie metodą USG. Zastosowanie techniki dopplerowskiej umożliwia ocenę wydolności żył głębokich. Pozwala to na zdiagnozowanie, czy pacjent cierpi na zakrzepicę żył.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Badanie ultrasonograficzne, które pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach tętniczych. W trakcie USG lekarz obserwuje, w jaki sposób krew przepływa przez tętnice, a także szacuje prędkość przepływu. Analizuje również strukturę i budowę tętnic.

Badanie jest bezbolesne i bezpieczne, nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

BADANIA OKULISTYCZNE

Jedno z podstawowych badań okulistycznych. Pozwala na ocenę stanu narządu wzroku (ciało szkliste oraz dno oka, gdzie można ocenić siatkówkę, naczynia krwionośne, tarczę nerwu wzrokowego, plamkę żółtą). Wykonywane jest za pomocą wziernika – oftalmoskopu: okulista kieruje na źrenicę snop światła, który po przejściu przez soczewkę i ciało szkliste oświetla dno oka.

Badanie przeprowadza się zwykle przy użyciu specjalnych krótko działających kropli rozszerzających źrenicę. Ich zastosowanie może upośledzić na kilka godzin zdolność ostrego widzenia, dlatego należy wówczas unikać prowadzenia samochodu oraz obsługi maszyn.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Kobierzyce

Nieinwazyjne badanie, które pozwala wykazać ewentualne ubytki w polu widzenia. Przeprowadzane jest dwiema metodami: poprzez rzutowanie siatkówki na wewnętrzną powierzchnię kulistą (perymetria) oraz na powierzchnię płaską (kampimetria). Nie wymaga wcześniejszego przygotowania, ale prawidłowa diagnoza uzależniona jest od koncentracji pacjenta i sprawnej komunikacji z personelem, który odnotowuje na specjalnym schemacie podawane przez pacjenta informacje.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Kobierzyce

Jedna z najnowocześniejszych metod badania wzroku. Pozwala na ocenę ostrości widzenia pacjenta. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Kobierzyce

USG

Może być wykonywane dwiema metodami:

  1. za pomocą głowicy dopochwowej (pęcherz moczowy powinien wówczas zostać całkowicie opróżniony). Lekarz wprowadza pokrytą żelem sondę. Obraz ukazuje się na monitorze.
  2. przez powłoki brzuszne. Lekarz przykłada sondę do powierzchni brzucha. Ten sposób badania stosowany jest głównie u pacjentek, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia.

W trakcie badania lekarz ocenia grubość endometrium (błonę śluzową macicy w najgrubszym miejscu), położenie miednicy małej, trzon macicy i jej kształt, a także strukturę i wielkość jajników. Podczas badania pacjentka pozostaje w pozycji leżącej. USG ginekologiczne jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

Poradnia ginekologiczna NZOZ „Twój Lekarz”, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce, tel. 71-311-11-60

Jedna z najpowszechniej wykorzystywanych metod diagnostycznych. Pozwala na ocenę stanu jamy brzusznej: wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, nerek, trzustki, śledziony, aorty i dużych naczyń, pęcherza i gruczołu krokowego, macicy i przydatków. Badanie przeprowadza się za pomocą głowicy (nadajnika i odbiornika fal ultradźwiękowych) oraz aparatu, który przetwarza odebrane sygnały w obraz. Badanie wymaga przygotowania, pacjent podczas badania pozostaje w pozycji leżącej.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Badanie to pozwala ocenić budowę i strukturę piersi oraz szybko wykryć ewentualne zmiany. Jest całkowicie bezpieczne i – w przeciwieństwie o mammografii – może być wykonywane dowolną liczbę razy. Przeprowadzane jest za pomocą aparatu ultrasonograficznego.

USG piersi nie wymaga szczególnego przygotowania do badania. Zaleca się regularne wykonywanie tego badania wszystkim kobietom, które ukończyły 30 lat.

UWAGA: Badanie najlepiej wykonywać w pierwszej fazie cyklu.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Bezbolesne i nieinwazyjne badanie, które pozwala na uzyskanie obrazu ruchomych struktur serca (komór, zastawek, przedsionków, dużych naczyń) dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych. W czasie USG serca pacjent kładzie się na boku lub plecach z uniesioną ręką.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Umożliwia bezbolesną i precyzyjną ocenę struktur stawowych, diagnozowanie ewentualnych uszkodzeń oraz ich rozległości, ustalenie przyczyn bólu czy ograniczenia ruchomości stawu. USG stawów biodrowych niemowląt pozwala wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości takie jak dysplazja (nieleczona prowadzi do poważnych i nieodwracalnych zmian).

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Umożliwia szybkie i precyzyjne diagnozowanie chorób tych gruczołów, a także wykrywanie wszelkich guzów. Badanie jest bezbolesne.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Bezbolesne badanie ultrasonograficzne umożliwiające ocenę rozmiaru i stanu tarczycy, a także wykrywanie guzów.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Badanie umożliwia ocenę nerek, pęcherza moczowego, a także części moczowodów. USG urologiczne jest przeprowadzane metodą nieinwazyjną poprzez powłoki brzuszne, przy pomocy głowicy oraz aparatu ultrasonograficznego. Wymaga wcześniejszego przygotowania.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie

Umożliwia ocenę wielkości węzłów chłonnych oraz diagnozowanie zmian patologicznych w ich obrębie. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne, nie wymaga specjalnego przygotowania. Może być przeprowadzane u wszystkich pacjentów bez względu na wiek.

Placówka, w której wykonywane jest badanie: NZOZ „Twój Lekarz” Bielany Wrocławskie