Zamawianie recept

Proponujemy możliwość zamówienia recept na leki za pomocą formularza przesyłanego na adres mailowy. Usługa skierowana jest do osób będących naszymi pacjentami, czyli mających złożoną deklarację do lekarza w jednej z placówek NZOZ Twój Lekarz i regularnie korzystają z opieki medycznej w placówkach NZOZ Twój Lekarz, posiadają historię choroby zapisaną w dokumentacji medycznej naszych przychodni. Zamawiać można jedynie leki przyjmowane w chorobach przewlekłych. Jeśli leki były zalecone przez lekarza „ z zewnątrz” konieczne jest dołączenia skanu od lekarza do naszej dokumentacji lekarskiej. Jeżeli recepta nie będzie odbierana osobiście przez pacjenta wymagane jest wyrażenie pisemnej zgody na odbiór recept przez osoby trzecie. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty z przyczyn medycznych, wówczas pacjent zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo lub pisemnie na odwrocie złożonego zamówienia.

Do wyboru mamy trzy możliwości:

  1. Wypełnienie formularza korzystając z programu do podglądu plików .pdf np. acrobat reader, zapisanie i wysłanie na jeden z poniższych adresów mailowych.
  2. Dokument można wydrukować, wypełnić pismem drukowanym, zeskanować i wysłać na jeden z podanych poniżej adresów mailowych.
  3. Dokument można wydrukować, wypisać i przynieść osobiście do przychodni.

Proszę pamiętać, iż recepta będzie czekała na Państwa w placówce, do której wysłaliście wypełniony druk, po upływie dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia.

Adresy skrzynek mailowych:
kobierzyce@twojlekarz.net – adres odbioru – Kobierzyce, ul. Witosa 5, 55-040 Kobierzyce
ginekolog@twojlekarz.net – adres odbioru – Kobierzyce, ul. Witosa 5, 55-040 Kobierzyce
pustkoww@twojlekarz.net – adres odbioru – Pustków Wilczkowski, ul. Wrocławska 2, 55-040 Kobierzyce
pustkowz@twojlekarz.net – adres odbioru – Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 42, 55-040 Kobierzyce
tyniec@twojlekarz.net – adres odbioru – Tyniec Mały, ul. Zdrowa 2, 55-040 Kobierzyce
sleza@twojlekarz.net – adres odbioru – Ślęza, ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce
skarbowcow@twojlekarz.net – adres odbioru – Wrocław, ul. Skarbowców 121/123, 53-025 Wrocław
kunickiego@twojlekarz.net – adres odbioru – Wrocław, ul. Kunickiego 37A, 54-616 Wrocław
zwycieska@twojlekarz.net – adres odbioru – Wrocław, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław

Druk zamówienia recept (proszę kliknąć w celu pobrania na komputer).