Zamawianie recept

Pacjenci zadeklarowani do NZOZ Twój Lekarz mają możliwość zamówienia recept na zapisane w dokumentacji medycznej, stale przyjmowane leki.  

Zamówienia można składać za pomocą formularza przesyłanego na adres e-mail lub telefonicznie pod numer 71 311 12 36.

Zgłoszenia są weryfikowane przez lekarza i realizowane w ciągu trzech dni roboczych.

Pacjenci korzystający ze zdalnego zamawiania recept otrzymają zwrotnym mailem lub sms-em PIN do recepty elektronicznej. Numer ten i PESEL Pacjenta, dla którego wystawiono receptę, jest podstawą do realizacji e-recepty w aptece. Receptę należy zrealizować w ciągu 30 dni.

Druk zamówienia recept (proszę kliknąć w celu pobrania na komputer).

Pobrany formularz należy wypełnić elektronicznie lub ręcznie i przesłać na adres mailowy:

kobierzyce@twojlekarz.net – Kobierzyce, ul. Witosa 5, 55-040 Kobierzyce
ginekolog@twojlekarz.net – Kobierzyce, ul. Witosa 5, 55-040 Kobierzyce
pustkoww@twojlekarz.net – Pustków Wilczkowski, ul. Wrocławska 2, 55-040 Kobierzyce
pustkowz@twojlekarz.net – Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 42, 55-040 Kobierzyce
tyniec@twojlekarz.net – Tyniec Mały, ul. Zdrowa 2, 55-040 Kobierzyce
sleza@twojlekarz.net – Ślęza, ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce
skarbowcow@twojlekarz.net – Wrocław, ul. Skarbowców 121/123, 53-025 Wrocław
kunickiego@twojlekarz.net – Wrocław, ul. Kunickiego 37A, 54-616 Wrocław
zwycieska@twojlekarz.net – Wrocław, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław