Rejestracja

Rejestracja do lekarzy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-18.00:
-telefonicznie : numer telefonu infolinii 71 311-12-36 lub numery do jednostek NZOZ Twój Lekarz dostępne na stronie www.twojlekarz.net;
-osobiście lub przez osoby trzecie;
-on-line: kliknij w ten link

Wizyty domowe: realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych lub innych po wcześniejszym uzgodnieniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 11-tej w rejestracji przychodni lub telefonicznie.