Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej. To najbardziej elementarny zakres świadczeń zdrowotnych, który jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem podstawowej opieki zdrowotnej jest zapewnienie zarówno osobom zdrowym, jak i chorym leczenia i zabiegów w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni) lub w domu. Mogą to być świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.

Lekarz sprawuje opiekę medyczną nad osobą ubezpieczoną i współpracuje w tym celu z innymi członkami personelu medycznego, kierując pacjenta (jeśli jego stan zdrowia tego wymaga) na dalsze badania i leczenie u lekarza specjalisty.

W ramach poradni POZ udzielamy świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w NZOZ „Twój Lekarz”.