Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach poradni POZ /podstawowej opieki zdrowotnej/ udzielamy świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w NZOZ „Twój Lekarz”. Nasi pacjenci mogą korzystać z porad lekarzy pierwszego kontaktu – specjalistów medycyny rodzinnej, pediatrów, internistów we wszystkich placówkach naszej sieci, niezależnie od miejsca złożenia deklaracji. Poradnia POZ to:

  • konsultacje lekarskie w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób,
  • opieka pielęgniarki i położnej środowiskowo- rodzinnej,
  • szczepienia i bilanse w poradni dziecka zdrowego,
  • szkoła rodzenia.