Medycyna Pracy

Skierowania do medycyny pracy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badaniom podlegają wszyscy zatrudnieni przez pracodawcę pracownicy. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na odpowiednie badania stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego, które pracownik przedstawia pracodawcy.

W przychodni NZOZ „Twój Lekarz” świadczymy następujące usługi w ramach medycyny pracy:

 • orzeczenia lekarskie dotyczące stanowisk pracy,
 • zaświadczenia dla potrzeb sanepidu,
 • orzeczenia dla kandydatów na kierowców,
 • orzeczenia dla starających się o pozwolenie na broń.

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie od pracodawcy,
 • aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem.

Przykładowe stanowiska pracy i wymagane badania:

Kierowca

 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy,
 • psychotesty,
 • badanie neurologiczne,
 • badanie okulistyczne,
 • badanie laboratoryjne krwi (glukoza).

Pracownik biurowy

 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy,
 • badanie okulistyczne,

Pracownik fizyczny

 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy,
 • dodatkowe badania wskazane przez lekarza medycyny pracy,
 • badanie laboratoryjne krwi (według wskazań lekarskich)

Kelner

 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy,
 • badania na książeczkę sanepidu (RTG klatki piersiowej, badanie w kierunku salmonelli – wymazy),

Stanowisko kierownicze

 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy,
 • EKG,
 • okulista,
 • badanie laboratoryjne krwi (cholesterol całkowity)

Operator maszyn w ruchu

 • konsultacja z lekarzem medycyny pracy,
 • badanie okulistyczne,
 • badanie neurologiczne,
 • badanie laryngologiczne,
 • psychotesty,
 • badanie laboratoryjne krwi (glukoza)

UWAGA: Szczegółowy zakres badań ustala lekarz medycyny pracy podczas wizyty.

Zapraszamy firmy do zawierania umów z NZOZ „Twój Lekarz” na badania dla pracowników z zakresu medycyny pracy. W okresie jesiennym zachęcamy również do wykupienia pracownikom szczepień przeciw grypie.

Kontakt:

Małgorzata Mazur
Tel. 71 311-12-36
e-mail: m.mazur@przychodniakobierzyce.pl

Sekretariat
Tel. 71 311-15-10
e-mail: biuro
@przychodniakobierzyce.pl

Jeśli opłaty za badania nie pokrywa pracodawca, koszty badania ponosi pacjent.
Opłatę uregulować można w rejestracji placówki. Płatność gotówką lub kartą.