Kariera

NZOZ ,,Twój Lekarz” to 8 nowoczesnych placówek medycznych, w których opieką otaczamy ponad 23 tysięcy pacjentów z Dolnego Śląska.
Dołącz do naszego Zespołu!

Kogo szukamy?

Gdzie?

NZOZ „Twój Lekarz” – różne lokalizacje
Co będzie należało do Twoich zadań?

 • kompleksowa obsługa pacjenta
 • współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi profesjonalnej opieki medycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • prowadzenie profilaktyki chorób, edukacji i szczepień
 • uczestnictwo w szkoleniach medycznych i firmowych

Czego oczekujemy?

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu
 • specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii lub interny
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności obsługi komputera
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Jakie umiejętności są ważne?

 • umiejętność budowania relacji z pacjentem
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Jakie cechy osobowości cenimy?

 • wysoką kulturę osobistą
 • empatię
 • komunikatywność
 • zaangażowanie
 • cierpliwość
 • sumienność
 • odporność na pracę w stresie
 • chęć samokształcenia i rozwoju

W zamian oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy
 • umowę o pracę
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • udział w bezpłatnych szkoleniach
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w doświadczonym i kompetentnym zespole

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@twojlekarz.net

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Gdzie?

NZOZ ,,Twój Lekarz” – różne lokalizacje

 

Co będzie należało do Twoich zadań?

 • kompleksowa obsługa pacjenta
 • współpraca z personelem medycznym w celu zapewnienia pacjentowi profesjonalnej opieki medycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • prowadzenie profilaktyki chorób, edukacji i szczepień
 • uczestnictwo w szkoleniach medycznych i firmowych

 

Czego oczekujemy?

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu
 • specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii lub interny
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności obsługi komputera
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Jakie umiejętności są ważne?

 • umiejętność budowania relacji z pacjentem
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Jakie cechy osobowości cenimy?

 • wysoką kulturę osobistą
 • empatię
 • komunikatywność
 • zaangażowanie
 • cierpliwość
 • sumienność
 • odporność na pracę w stresie
 • chęć samokształcenia i rozwoju

 

W zamian oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy
 • umowę o pracę
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • udział w bezpłatnych szkoleniach
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w doświadczonym i kompetentnym zespole

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@twojlekarz.net

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Gdzie?

NZOZ „Twój Lekarz” – różne lokalizacje

 

Co będzie należało do Twoich zadań?

 • profesjonalna obsługa pacjenta
 • praca w gabinecie zabiegowym
 • wykonywanie szczepień oraz bilansów dzieci
 • obsługa pacjentów w zakresie informacji i rejestracji medycznej
 • współpraca z personelem medycznym
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • uczestnictwo w szkoleniach medycznych i firmowych

 

Czego oczekujemy?

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu
 • mile widziany kurs szczepień
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności obsługi komputera

 

Jakie umiejętności są ważne?

 • umiejętność budowania relacji z pacjentem
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Jakie cechy osobowości cenimy?

 • wysoką kulturę osobistą
 • empatię
 • komunikatywność
 • zaangażowanie
 • cierpliwość
 • sumienność
 • odporność na pracę w stresie
 • chęć samokształcenia i rozwoju

 

W zamian oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy
 • dowolność formy zatrudnienia
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • udział w bezpłatnych szkoleniach
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w doświadczonym i kompetentnym zespole

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@twojlekarz.net

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Gdzie?

NZOZ „Twój Lekarz” – różne lokalizacje

 

Co będzie należało do Twoich zadań?

 • prowadzenie medycznej opieki nad uczniami w środowisku ich nauczania i wychowania
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej

 

Czego oczekujemy?

 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności obsługi komputera

 

Jakie umiejętności są ważne?

 • umiejętność budowania relacji z małymi pacjentami i ich rodzicami
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i samodzielność

 

Jakie cechy osobowości cenimy?

 • wysoką kulturę osobistą
 • empatię
 • komunikatywność
 • zaangażowanie
 • cierpliwość
 • sumienność
 • odporność na pracę w stresie

 

W zamian oferujemy:

 • samodzielne stanowisko pracy
 • dowolność formy zatrudnienia
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pracę w doświadczonym i kompetentnym zespole

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@twojlekarz.net

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o. o.
ul. Witosa 5
55‐040 Kobierzyce

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

iod@twojlekarz.net

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji ‐ na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.