Finansowanie z NFZ

W sieci nowoczesnych placówek NZOZ „Twój Lekarz” zapewniamy zarówno podstawową, jak i specjalistyczną opiekę medyczną na terenie gminy Kobierzyce i we Wrocławiu. W naszych ośrodkach przyjmują lekarze POZ oraz specjaliści różnych dziedzin, oferujemy również szeroką gamę badań diagnostycznych.

Świadczenie zdrowotne realizujemy bezpłatnie w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie – według obowiązującego w naszych przychodniach cennika.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną wraz z najważniejszymi badaniami diagnostycznymi, a także zabiegi rehabilitacyjne. Finansowane przez NFZ są również konsultacje w następujących poradniach specjalistycznych: poradni alergologicznej, chirurgicznej, dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, zdrowia psychicznego , reumatologicznej i stomatologicznej.

Szczegółowy wykaz badań (wykonywanych w ramach Funduszu lub prywatnie) oraz koszt wizyt prywatnych można znaleźć w cenniku.