Jakość

Nieustannie dążymy do zapewnienia opieki medycznej na jak najwyższym poziomie jakości. Dlatego też rozwijamy sieć przychodni oraz poszerzamy grono wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.

Staramy się stworzyć komfortowe warunki pobytu w naszych placówkach, kładąc nacisk na przyjazną i profesjonalną obsługę oraz rzetelne informowanie pacjentów o proponowanym leczeniu, badaniach i obecnym stanie ich zdrowia.

Dbamy o wyposażenie naszych placówek w nowoczesny sprzęt zarówno do badań diagnostycznych (m.in. aparaty USG, Holter EKG, badania dopplerowskie żył i tętnic, komputerowe badanie wzroku), jak i zabiegów z zakresu rehabilitacji. Od 2010 roku prowadzimy dokumentację elektroniczną, co gwarantuje personelowi oraz pacjentom szybki dostęp do zgromadzonych danych medycznych oraz wykonanych wcześniej badań.

Gwarancją jakości NZOZ „Twój Lekarz” są także otrzymane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, m.in. certyfikat „Przyjazna Przychodnia”, który uzyskaliśmy jako pierwsza placówka na Dolnym Śląsku, czy certyfikat ISO 9001 przyznany od 2015 r.