FAQ

Kliknij na interesujące Cię pytanie aby zobaczyć odpowiedź!

W naszej przychodni uruchomiliśmy rejestrację online na wizyty prywatne oraz do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Rejestracja dostępna jest pod adresem: http://przychodniakobierzyce.pl/rejestracja

Informacje o jednostkach przyjmujących pacjentów w nocy oraz w dni wolne od pracy znajdują się na stronie internetowej NFZ www.nfz-wroclaw.pl w zakładce „Nocna i świąteczna opieka zdrowotna”.

Każda z placówek NZOZ „Twój Lekarz” posiada dostęp do Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Dzięki temu personel może natychmiast sprawdzić, czy dana osoba jest ubezpieczona i ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej – bez konieczności przedstawiania przez nią zaświadczeń czy druków RMUA.

Pacjent zgłaszający się do przychodni podaje tylko w rejestracji swój numer PESEL i potwierdza tożsamość (za pomocą dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy, a w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym do 18 roku życia – aktualnej legitymacji szkolnej).

Tak, pacjent ma prawo wyboru zarówno lekarza rodzinnego, jak i specjalisty, do którego otrzymał skierowanie.

Pacjenci leczeni w NZOZ „Twój Lekarz” mogą otrzymać recepty na leki przyjmowane przewlekle zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarskimi. W tym celu osobiście powinni zgłosić zapotrzebowanie na leki w rejestracji w placówkach NZOZ „Twój Lekarz”.

Wypisane przez lekarza recepty wydane zostaną po dwóch dniach od dnia zgłoszenia zapotrzebowania w rejestracji.

W przypadku konieczności usprawiedliwienia czasowej niezdolności pracownika do pracy (spowodowanej jego chorobą czy też koniecznością zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny) zostanie wypisane zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA.

Aby takie zaświadczenie, czyli zwolnienie lekarskie, było ważne, konieczne jest podanie na druku ZUS ZLA następujących danych:

 1. przez osobę wypisującą ZLA :

  - imię i nazwisko ubezpieczonego,

  - adres, pod którym przebywać będzie w trakcie trwania zwolnienia,

  - termin zwolnienia, wskazania lekarskie i kod literowy zwolnienia,

 2. przez pacjenta:

  - numer PESEL ubezpieczonego (lub serię i numer paszportu, jeśli nie nadano numeru PESEL),

  - NIP zakładu pracy.

Jeśli jesteście Państwo zatrudnieni w więcej niż jednej firmie, wtedy konieczne będzie wystawienie osobnego zwolnienia dla każdego z pracodawców, a więc podanie NIP każdego z płatników składek.

Druk ZUS ZLA przeznaczony jest dla pracowników pozostających w stosunku pracy. Osoby zatrudnione w innej formie takiego druku nie otrzymują. Ubezpieczeni w KRUS mogą - na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawionego na druku ZUS ZLA – starać się o zasiłek chorobowy. Przysługuje on za każdy dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni.

Nie, przed badaniem należy bezwzględnie przyjąć przepisane przez lekarza leki i popić je wodą. Bycie na czczo oznacza, że nie można przed badaniem zjeść posiłku, wypić kawy lub herbaty, co mogłoby po prostu zafałszować wynik badania. W przypadku osób chorujących przewlekle np. na cukrzycę jeżeli to możliwe, należy odłożyć pierwszy posiłek i przyjęcie insuliny na czas po badaniu lub uwzględnić to podczas odczytywania wyników.

Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne od czasu wydania do wyleczenia danej jednostki chorobowej. W związku z tym w nowym roku kalendarzowym nie ma konieczności przepisywania skierowania.