Cennik

Wyniki wyszukiwania:

konsultacja specjalisty alergologa 150.00 zł
odczulanie 70.00 zł
spirometria 50.00 zł
testy skórne- panel atopowy 150.00 zł
testy skórne- panel pokarmowy 150.00 zł
testy skórne- panel wziewny 150.00 zł
konsultacja specjalisty alergologa dziecięcego 150.00 zł
odczulanie 70.00 zł
spirometria 50.00 zł
testy skórne- panel atopowy 150.00 zł
testy skórne- panel pokarmowy 150.00 zł
testy skórne- panel wziewny 150.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego 100.00 zł
USG doppler tętnic kk dolnych z konsultacją chirurga naczyniowego 150.00 zł
USG doppler tętnic kk górnych z konsultacją chirurga naczyniowego 150.00 zł
USG doppler żył kk dolnych 100.00 zł
USG doppler żył kk dolnych z konsultacją specjalisty chirurga/chirurga naczyniowego 150.00 zł
USG doppler tętnic dogłowowych ( szyjnych i kręgowych) 100.00 zł
USG doppler tętnic dogłowowych ( szyjnych i kręgowych) z konsultacją chirurga naczyniowego 150.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga 150.00 zł
wycięcie pojedynczej zmiany skórnej 200.00 – 500.00 zł
wycięcie każdej następnej zmiany (podczas tego samego zabiegu) 100.00 – 150.00 zł
wycięcie guzka skóry lub tkanki podskórnej (kaszaki, tłuszczaki, itp.) 300.00 – 600.00 zł
wycięcie każdej kolejnej zmiany tkanki podskórnej 200.00 zł
zabiegi korekcyjne na paznokciach (wrastające paznokcie, itp.) 250.00 – 600.00 zł
zmiana opatrunku 50.00 zł
zdjęcie szwów 50.00 zł
zdjęcie szwów z konsultacją chirurgiczną 170.00 zł
badanie histopatologiczne pobranej zmiany 50.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga z USG doppler żył kk dolnych 150.00 zł
USG doppler żył kończyn dolnych 100.00 zł
konsultacja specjalisty chirurga w zakresie chorób tarczycy 150.00 zł
USG tarczycy 100.00 zł
USG tarczycy z konsultacją specjalistyczną chirurga w zakresie chorób tarczycy 230.00 zł
biopsja tarczycy pod kontrolą USG z badaniem cytologicznym 300.00 zł
konsultacja specjalisty dermatologa 150.00 zł
dermatoskopowe badanie zmian z konsultacją specjalisty 150.00 zł
krioterapia zmiany skórnej z konsultacją specjalisty dermatologa 200.00 zł
krioterapia tej samej zmiany skórnej 100.00 zł
konsultacja specjalisty diabetologa 150.00 zł
konsultacja dietetyczna – wizyta kolejna 80.00 zł
konsultacja dietetyczna – wizyta pierwszorazowa 150.00 zł
konsultacja specjalisty endokrynologa 150.00 zł
konsultacja specjalisty endokrynologa z USG 230.00 zł
USG tarczycy 100.00 zł
konsultacja specjalisty endokrynologa dziecięcego 150.00 zł
konsultacja specjalisty gastrologa 120.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa 100.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z USG 150.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z USG i z cytologią 200.00 zł
konsultacja specjalisty ginekologa z cytologią 150.00 zł
cytologia 50.00 zł
konsultacja specjalisty hematologa i onkologa dziecięcego 150.00 zł
konsultacja internistyczna 100.00 zł
konsultacja internistyczna w soboty 100.00 zł
konsultacja internist. w soboty dla pacjentów zadeklarowanych 50.00 zł
kwalifikacja do szczepienia 50.00 zł
konsultacja specjalisty kardiologa 120.00-150.00 zł
konsultacja specjalisty kardiologa z USG serca 180.00-200.00 zł
całodobowe monitorowanie rytmu serca (holter EKG) 150.00 zł
całodobowy pomiar RR (ABPM) 120.00 zł
badanie EKG 10.00 zł
USG serca 100.00-150.00 zł
konsultacja specjalisty otolaryngologa 150.00 zł
konsultacja specjalisty z badaniem endoskopowym 150.00 zł
zabieg laryngologiczny – podcięcie wędzidełka 300.00 zł
konsultacja logopedy- diagnoza wstępna (pierwsza wizyta) 100.00 zł
konsultacja- kolejna wizyta 80.00 zł
terapia dzieci 2-6 r.ż.- 30 min 60.00 zł
terapia dzieci powyżej 7 r.ż.- 45 min 75.00 zł
konsultacja specjalisty nefrologa 120.00 zł
konsultacja specjalisty nefrologa dziecięcego 120.00 zł
konsultacja specjalisty neurologa 120.00 zł
Badanie EEG w czuwaniu 150.00 zł
Badanie EEG po nocy bezsennej (deprywacji snu) 250.00 zł
Badanie EEG po nocy bezsennej (deprywacji snu) z opisem w j. angielskim 300.00 zł
Badanie EEG podczas snu 250.00 zł
Badanie EEG w czuwaniu z opisem w j. angielskim 200.00 zł
Badanie EEG- mapping 80.00 zł
konsultacja specjalisty okulisty 150.00 zł
OCT 150.00 zł
pachymetria – pomiar grubości rogówki 50.00 zł
perymetria – badanie pola widzenia 100.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy 150.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy z USG 200.00 zł
konsultacja specjalisty ortopedy iniekcja 100.00 zł
konsultacja pediatryczna 100.00 zł
konsultacja pediatryczna w soboty 100.00 zł
konsultacja pediatryczna w soboty dla pacjentów zadeklarowanych 50.00 zł
konsultacja pediatryczna w sobotę- kwalifikacja do szczepienia 50.00 zł
konsultacja lekarza pierwszego kontaktu 100.00 zł
konsultacja lekarza pierwszego kontaktu w sobotę 100.00 zł
konsultacja lekarza pierwszego kontaktu dla zadeklarowanych pacjentów w sobotę 50.00 zł
konsultacja specjalisty psychiatry – wizyta pierwszorazowa 150.00-200.00 zł
konsultacja specjalisty psychiatry – wizyta kolejna 100.00-150.00 zł
konsultacja psychologa 100.00 zł
konsultacja psychologa – badanie pamięci 150.00 zł
konsultacja specjalisty pulmonologa 120.00 zł
konsultacja specjalisty pulmonologa ze spirometrią 150.00 zł
spirometria 50.00 zł
konsultacja specjalisty reumatologa 180.00 zł
konsultacja specjalisty urologa z USG 150.00 zł
leczenie kanałowe 1 200.00 zł
leczenie kanałowe 2 300.00 zł
leczenie kanałowe 3 400.00 zł
leczenie kanałowe 4 450.00 zł
wypełnienie światłoczułe 1 powierzchnia 100.00 zł
wypełnienie światłoczułe 2 powierzchnie 150.00 zł
wypełnienie światłoczułe 3 powierzchnie 200.00 zł
wypełnienie przyszyjkowe 100.00 zł
wypełnienie zęby mleczne 50.00 zł
konsultacja magistra rehabilitacji 90.00-100.00 zł
terapia indywidualna 90.00-100.00 zł
terapia manualna 90.00-100.00 zł
taping 50.00 zł
masaż klasyczny częściowy 20.00 zł
masaż całego kręgosłupa 30.00 zł
porada fizjoterapeuty 50.00 zł
magnetoterapia 7.00 zł
laseroterapia 7.00 zł
krioterapia 10.00 zł
światłolecznictwo: lampa sollux, lampa Bio-v 7.00 zł
ultradźwięki 7.00 zł
elektroterapia: prądy Tens, prądy diadynamiczne, prąd galwaniczny, jontoforeza, elektrostymulacja, interdyn 7.00 zł
fonoforeza 7.00 zł
ćwiczenia: w odciążaniu, ćwiczenia czynne wolne 7.00 zł
ćwiczenia czynne bierne 20.00 zł
masaż wirowy kończyn dolnych 13.00 zł
masaż wirowy kończyn górnych 13.00 zł
Podstawą zakresu badań profilaktycznych są zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia przy czym lekarz ma prawo poszerzyć badania o badania pomocnicze jeżeli ma wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta.

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT Cena brutto
Lekarskie badanie profilaktyczne i orzeczenie lekarskie 60.00 zł zw. 60.00 zł
Badanie i orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych 60.00 zł zw. 60.00 zł
Badanie i orzeczenie dla uczniów, studentów, doktorantów (w cenie nie są zawarte konsultacje specjalistów i bad. laboratoryjne) 60.00 zł zw. 60.00 zł
Badanie lekarskie dla osób ubiegających się o prawo jazdy na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami 200.00 zł zw. 200.00 zł
Badanie psychotechniczne dla kierujących pojazdami, wózkami widłowymi, obsługujących maszyny ciężkie 80.00 zł zw. 80.00 zł
Badanie spirometryczne 15.00 zł zw. 15.00 zł
Badanie audiometryczne 15.00 zł zw. 15.00 zł
Badanie EKG 15.00 zł zw. 15.00 zł
Okulista med. pracy 50.00 zł zw. 50.00 zł
Neurolog med. pracy 50.00 zł zw. 50.00 zł
Laryngolog med. pracy 50.00 zł zw. 50.00 zł
RTG klatki piersiowej (nie jest zawarte w cenie badania lekarza medycyny pracy) zgodnie z cennikiem pracowni, do której uda się pacjent
Badania laboratoryjne: cholesterol, glukoza, morfologia, ALT, AST, bilirubina, kreatynina, mocz og. i inne (nie są zawarte w cenie badania lekarza medycyny pracy) zgodnie z cennikiem pracowni, do której uda się pacjent
Wymaz w kierunku Salmonell’a do książeczki sanitarno-epidemiologicznej (nie są zawarte w cenie badania lekarza medycyny pracy) zgodnie z cennikiem pracowni, do której uda się pacjent

W sytuacji gdy firma ma podpisaną umowę na badania medycyny pracy koszt pokrywa pracodawca.

szczepienie Bexsero 360.00 zł
szczepienie GARDASIL 9- szczepienie p/HPV 500.00 zł
szczepienie hexa 230.00 zł
szczepienie Hexacima 210.00 zł
szczepienie IPV+Hib 140.00 zł
szczepienie Neisvac-C 160.00 zł
szczepienie Nimenrix 190.00 zł
szczepienie p/grypie 49.00 zł
szczepienie Pentaxim 140.00 zł
szczepienie Prevenar 330.00 zł
szczepienie Rotarix 330.00 zł
szczepienie Rotateq 220.00 zł
szczepienie Synflorix 200.00 zł
szczepienie Varilix 250.00 zł
USG bioder u dzieci 120.00 zł
USG jamy brzusznej 100.00 zł
USG jamy brzusznej u dzieci 100.00 zł
USG piersi 100.00 zł
USG gruczołu krokowego 100.00 zł
USG serca 100.00 – 150.00 zł
USG stawów 100.00 zł
USG szyi 100.00 zł
USG ślinianek, jąder, tkanek miękkich 100.00 zł
USG tarczycy 100.00 zł
USG układu moczowego 100.00 zł
USG węzłów chłonnych 100.00 zł
USG naczyń żylnych kończyn dolnych (przepływy, doppler) 100.00 zł
USG naczyń żylnych kończyn górnych (przepływy, doppler) 100.00 zł
USG naczyń tętniczych kończyn dolnych (przepływy, doppler) 100.00 zł
USG naczyń szyjnych i kręgowych (przepływy, doppler) 100.00 zł
iniekcja domięśniowa 10.00 zł
iniekcja dożylna 15.00 zł
zdjęcie szwów 30.00 zł
zmiana opatrunku 15.00 zł
spirometria 50.00 zł
elektrokardiogram (EKG) 10.00 zł
badanie ciśnienia tętniczego 5.00 zł
Strep A Test 15.00 zł
badanie CRP z palca 15.00 zł
elektrody żelowe 3.00 zł
szkoła rodzenia 1 zajęcia 30.00 zł
szkoła rodzenia pakiet 200.00 zł
pobranie krwi pełnej 50.00 zł
pobranie materiału do badania celem ustalenia ojcostwa – sądowe 150.00 zł
pobranie materiału do badania celem ustalenia ojcostwa – prywatne 100.00 zł
pobranie wymazu z górnych dróg oddechowych 40.00 zł
pobranie wymazu z szyjki macicy 50.00 zł
pobranie wymazu z cewki moczowej 40.00 zł
domowy zestaw do pobrania próbek (ustalenie ojcostwa) 50.00 zł
zestaw do ustalenia ojcostwa 35.00 zł
pomoc w wypełnieniu formularza przy zakupie zestawu do samodzielnego pobrania próbek 35.00 zł
zestaw medyczny do samodzielnego pobrania w celu badań na celiaklię, trombofilię wrodzoną, nietolerancję laktozy 25.00 zł
zaświadczenie na wniosek pacjenta 30.00 zł
odpis zwolnienia lekarskiego (ZLA) 9.00 zł
ksero dokumentacji – 1 strona 0.30 zł

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.