Logopeda

Przyjmujący w przychodni specjalista prowadzi kompleksową diagnozę i terapię wad oraz zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych. Zapewnia również rehabilitację mowy w przypadku osób ze stwierdzonymi chorobami neurologicznymi  - po wypadkach komunikacyjnych i przebytych udarach, ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym lub stwardnieniem zanikowym bocznym.  Świadomi rodzice mogą zasięgnąć konsultacji w ramach profilaktyki logopedycznej, pozwalającej zapobiegać wystąpieniu wad wymowy u dziecka (prawidłowa pozycja dziecka w czasie karmienia i snu, ćwiczenie mowy itp.). Poradnia przyjmująca pacjentów z Wrocławia i gminy Kobierzyce oferuje m.in. konsultacje i leczenie w przypadkach:

  • opóźnionego rozwoju mowy u dziecka,
  • niewyraźnej mowy czy nierównego tempa mowy,
  • jąkania,
  • wad artykulacyjnych (seplenienie, reranie, bełkot, mowa bezdźwięczna, nosowanie itp.),
  • osób z chorobami neurologicznymi (pacjenci z afazją, alalią, dyzartrią).
Lekarz prowadzący: Ewelina Czerniakowska – logopeda
Finansowanie: Konsultacje prywatne.
Skierowanie: Nie obowiązuje.
Placówki przyjęć: Wrocław, ul. Kunickiego 37a, tel 71 311 14 89